divendres, 12 d’octubre de 2012

"El deute s'ha convertit en un mecanisme subtil de dominació"

Com activista contra el deute extern, Jerome Duval participa a la setmana global contra el deute que té lloc entre el 7 i el 14 d'octubre a tot el món. Jerome Duval forma part de la Plataforma Auditoria Ciutadana del deute a l'estat espanyol. Ha col · laborat, a més, en el llibre "El deute o la vida", coordinat per Eric Touissant i Damien Millet (Ed. Icaria) i ha escrit nombrosos articles sobre el deute extern, entre altres publicacions, en Rebelion.org . Afirma que avui a Europa, igual que anteriorment a Amèrica Llatina, Àfrica o el sud-est asiàtic, "el deute s'ha convertit en un subtil instrument de dominació, vinculat a plans d'ajustament draconians".

Una de les principals propostes dels col · lectius que s'oposen al pagament del deute és la realització d'auditories ciutadanes. En què consisteixen? Quins són els referents?
Les auditories ciutadanes suposen impulsar un moviment per obrir els llibres dels comptes públics de l'estat, comunitats autònomes i municipis, per tal d'esbrinar quines partides procedeixen de la corrupció, el malbaratament i que, en definitiva, no han beneficiat la població; una vegada determinades aquestes partides, es tracta de considerar il · legítimes i anul · lar el pagament. Un dels principals referents el constitueix el govern de Rafael Correa, a Equador, qui l'any 2007 va promoure una auditoria pública, amb la participació de moviments socials i experts, que va durar diversos mesos i va derivar en un informe. Llavors l'executiu va decidir no abonar una part del deute, quantitat que es va destinar a serveis socials, sobretot salut i educació. Però aquest és un cas singular.

En quin sentit?

Cal recordar que Correa va accedir al poder amb el suport dels moviments socials. A més, és economista i va ocupar la cartera d'Economia en un govern anterior, ja en aquell moment es va enfrontar als creditors perquè pretenia derivar les rendes petrolieres de l'Equador a serveis socials, no a l'abonament del deute. Correa va acabar dimitint i, un cop com a president, va promoure les auditories contra el pagament del deute. Es tracta, sens dubte, d'un bon referent per al moviment i l'exemple més actual.

Hi ha altres casos, potser menys coneguts?

Hi ha un altre exemple que precisament en aquestes dates hauríem de recordar. La cancel · lació d'una part del deute alemany després de la Segona Guerra Mundial, en virtut dels acords de Londres de 1953. Fixa't en el greuge comparatiu respecte a Grècia, tal com explica Eric Toussaint. Perquè Alemanya també es va beneficiar del Pla Marshall i tenia el control sobre la seva pròpia moneda, el marc. Un altre exemple de manual. Quan Estats Units va envair l'Iraq el 2003, hi havia un interès molt clar de les companyies privades a explotar el negoci del petroli. D'acord amb aquests interessos, Estats Units va negociar amb el club de París (que reuneix els països creditors més rics del planeta) la cancel · lació del deute públic de l'Iraq. Va acabar anul · lant el 80% del deute públic iraquià. És més, va arribar a utilitzar-se el concepte de deute odiós, que aviat es va retirar perquè altres països no fessin ús.

Cal mirar Islàndia?

Islàndia és un petit país, d'uns 300.000 habitants, que s'ha erigit en paradigma per diferents motius. En primer lloc, com a model de creixement econòmic neoliberal. En aquest punt el fracàs ha estat rotund. Però també ens serveix com a exemple de lluita social davant el rescat dels bancs i front al pagament del deute privat per part de l'estat. S'ha treballat, i això és molt positiu, per l'elaboració d'una nova constitució amb participació ciutadana, a més, s'ha promogut el judici d'alts responsables polítics implicats en fallides i corrupció. Ara bé, no hem d'idealitzar el cas islandès. El país segueix sotmès encara a les directrius del FMI i els seus creditors.

Quina altra mesures proposeu com a complement de les auditories ciutadanes?

Per exemple, l'expropiació de bancs per transferir al sector públic sota control ciutadà, Instaurar una veritable justícia global europea i una justa redistribució de la riquesa, a més de prohibir els paradisos fiscals i gravar amb duresa les transaccions financeres. També plantegem lluitar contra el frau fiscal massiu de les grans empreses i els més rics, disciplinar els mercats financers, principalment mitjançant la creació d'un registre de propietaris de títols i la prohibició de vendes al descobert, reduir de manera notable el temps de treball per crear llocs de treball, però amb augment de salaris i pensions; socialitzar les nombroses empreses i serveis privatitzats en els últims 30 anys, i plantejar una assemblea constituent dels pobles per a una altra Unió Europea.

El cas espanyol. Quina responsabilitat té el sector financer i, per extensió, l'endeutament privat en l'actual crisi?

En aquest punt la gent ha de tenir les idees molt clares. L'origen de la crisi, com s'ha repetit fins a l'infinit, està en l'endeutament privat, no en el deute públic. De fet, l'estat espanyol complia els objectius de Maastricht quant a dèficit i endeutament públics quan la crisi va esclatar. Alemanya, per exemple, no complia amb aquests indicadors. Si a l'estat espanyol s'ha donat un increment del deute públic, ha estat, en bona mesura, pel rescat del sector financer. Hi ha una idea central en aquest sentit: s'està transferint al sector públic, és a dir, a tots els ciutadans, els riscos que van emprendre banc privats i caixes d'estalvi durant la bombolla immobiliària.

A grans trets, mitjançant quins mecanismes es produeix aquesta transferència?

Quan retallen salaris i serveis socials és perquè ha de pagar als creditors privats. Quan es rescata el sector financer, posem el cas de Bankia, els deutes de les entitats privades les assumeix el poble en forma de retallades en educació, salut i serveis socials. Aquest és el principal mecanisme de transferència del sector privat al públic, molt simple i directe, però que molta gent encara no ha arribat a entendre. Els casos d'Irlanda i Espanya són dos bons exemples.

Per què la crisi del deute no guarda relació moltes vegades amb els índexs d'endeutament?


Em detindré en l'exemple dels Estats Units. El més clar. Es tracta, sens dubte, del país més endeutat del planeta. Però paga gairebé la totalitat del seu deute en dòlars i, a més, la Reserva Federal pot emetre moneda pròpia, de manera que manté la capacitat de control sobre la seva economia. Hi ha una altra qüestió decisiva. Estats Units està al capdavant de les institucions que controlen el reemborsament del deute, per exemple, el Fons Monetari Internacional (FMI), del qual és principal accionista. Això li permet aplicar condicions de reemborsament mortíferes a països molt pobres (cas dels africans), que mai s'imposaria a si mateix. Pel que fa als països de la perifèria europea, no compten amb un banc central propi amb capacitat d'emetre moneda i, a més, són víctimes de la pròpia construcció de la Unió Europea i de les seves polítiques neoliberals, que atorguen la supremacia clarament als països centrals.

Però sol afirmar que els ciutadans del sud han viscut "per sobre de les seves possibilitats"

Aquesta és una de les moltes mentides mediàtiques que hem desmuntar. La veritat és que fa dècades que es redueixen els impostos a les empreses privades i les rendes altes, mentre es retallen els serveis socials. És un procés de llarg alè, característic del neoliberalisme de la dècada dels 80, que consisteix en la transferència de rendes del treball a rendes del capital. Això de "viure per sobre de les nostres possibilitats" no és més que un dels grans eixos del discurs mediàtic, que pretén culpabilitzar la gent per la crisi, amb una única finalitat: que accepti sense dir ni piu la realitat de les retallades.

En els pressupostos de l'estat espanyol de 2012, està previst el pagament d'uns 40.000 milions d'euros només pels interessos del deute públic. Genera això una espiral embogida, per la qual el deute mai deixa de créixer?

Així és, es produeix un efecte "bola de neu", però no és una cosa exclusiva de cap manera, de l'estat espanyol ni de la perifèria europea. Hi ha països africans i del sud-est asiàtic que han reemborsat diverses vegades el seu deute. Potser fins i tot ho fessin fa dècades i que, tot i això, hagin encara una quantitat superior a la suma inicial. Segons xifres de 2009 i en termes globals, els països en desenvolupament van desemborsar l'equivalent a 110 vegades el que havien de l'any 1970, però mentrestant el seu deute es va multiplicar per 50. A més, 2009 va ser el primer any (des de 1993) en què la transferència neta sobre el deute extern públic (la diferència entre els préstecs rebuts i els reemborsaments totals) va ser positiva, és a dir, els estat desemborsar menys del que van rebre en nous préstecs . Una altra dada contundent sobre les esmentades transferències. Ens 1985 i 2009 van llançar un saldo negatiu de 666.000 milions de dòlars.

Finalment, serveix com a exemple per a Europa que ha passat amb la crisi del deute a Amèrica Llatina?, Tal com sol afirmar.


La crisi del deute a Amèrica Llatina va començar l'any 1982, a Mèxic. En no poder afrontar els seus pagaments aquest país, va intervenir el Fons Monetari Internacional (FMI), única institució que es trobava disposada a deixar diners. En el més d'un centenar de països (d'Amèrica Llatina, Àfrica o el sud-est asiàtic) on ha intervingut l'FMI com a prestamista, es van impulsar plans d'ajustament estructural draconians, molt similars als que es donen avui a Europa. Sota aquestes condicions, el deute es va convertir, també com a hores d'ara a Europa, en un mecanisme subtil de dominació.

Enric Llopis
Rebelión