dimarts, 22 de maig del 2007

De bones i males persones

Una bona persona cal que es reafirmi amb una campanya de suport? Tan baix tenim el nivell d'auto estima o la pròpia credibilitat? Al meu entendre hi ha bons jans mal polítics i bons polítics males persones. Si qui governa aprova a esquenes dels ciutadans un model urbanístic sobre dimensionat, aquest senyor no demostra ser bona o mala persona. En tot cas pot revelar poques llums en temes estratègics de ciutat o altres coses pitjors que tots ja sabem. Si ara es parla d'aplicar polítiques de sostenibilitat, de preservar espais, de protegir tipologies paisatgístiques, d'elaborar catàlegs patrimonials, d'impulsar un urbanisme de creixement tranquil, qui ho afirma no fa massa fomentava polítiques totalment contraries i de portes obertes a l'especulació urbanística sense cap justificació. Segurament serà bona persona però reconèixer públicament els errors pot fer-la esdevenir encara més bona.