dimecres, 28 de març de 2007

La Muralla

L'expropiació forçosa per lluir-la, entre altres coses, ha costat 1.930.000 euros, (321.124.980 pessetes) Hauriem també d'afegir el cost de demolició, les reformes, el mobiliari urbà i les despeses e impostos originats.

Consideres que s'ha pagat un preu excessiu per la muralla?